Читати далі…" /> Читати далі…"> Читати далі…">

Система сигналізації і передачі тривоги

Ожоронні системи сигналізації передачі тривоги про проникнення і пожежі являє собою сукупність спільно діючих технічних засобів, призначених для контролю і управління територіально-розподіленими (розосередженими) об’єктами на відстані із застосуванням спеціальних перетворювачів сигналів для ефективного використання каналів зв’язку. При цьому в якості каналів передачі тривоги використовуються лінії міської телефонної мережі або радіоканал.
Система сигналізації Рівне відеоспостереження

Система сигналізації Рівне відеоспостереження

Системи сигналізації передачі тривоги класифікуються за такими ознаками:
1. За інформаційної ємності (кількості об’єктів, що охороняються) розглядають охоронні системи передачі тривоги:
– малої інформаційної ємності – до 200 номерів (адрес) на об’єктах, що охороняються;
– середньої інформаційної ємності – від 201 до 1000 номерів (адрес) на об’єктах, що охороняються;
– великий інформаційної ємкості – понад 1000 номерів (адрес) на об’єктах, що охороняються.
2. По можливості нарощування інформаційної ємкості – на охоронні системи з постійною інформаційною ємністю і з можливістю нарощування інформаційної ємкості.
3. За інформативності – на охоронні системи малої інформативності (до 10 видів повідомлень), середньої інформативності (від 11 до 20 видів повідомлень), великий інформативності (понад 20 видів повідомлень).
4. За типом використовуваних ліній (каналів) зв’язку – на охоронні системи, що використовують:
– виділені канали (провідні, оптоволоконні або інші);
– лінії (канали) телефонної мережі загального користування, в тому числі перемикаються, зайняті телефонним зв’язком, з використанням частотного виділення службових сигналів, з використанням апаратури автоматичного набору номера (інформаторние);
– радіоканали спеціальних радіомереж відомчої належності або загального користування, в тому числі мереж стільникового зв’язку;
– комбіновані канали зв’язку.
5. По виду формату повідомлення – на охоронну систему з постійним форматом повідомлення і з перемінним форматом повідомлення.
6. За алгоритмом обслуговування об’єктів – на охоронні системи неавтоматизовані (з ручним взяттям об’єктів під охорону і зняттям з систем охорони шляхом ведення телефонних переговорів чергового пульта управління з госпорганами) і автоматизовані (з автоматичним взяттям об’єктів під охорону і зняттям з охорони без ведення телефонних переговорів).
7. За способом відображення (відеонагляду) надходить на пульт центрального спостереження інформації – на охоронні системи з індивідуальним або груповим відображенням інформації у вигляді світлових і звукових сигналів, з відображенням інформації на дисплеях із застосуванням пристроїв обробки та накопичення бази даних.
8. За кількістю напрямків передачі інформації – на охоронні системи:
– з односпрямованої передачею інформації;
– з двобічної передачею інформації (з наявністю зворотного каналу) між пультом центрального спостереження і об’єктом охорони.
Двунаправленная передача інформації дозволяє збільшити надійність охороної системи. Так при відсутності підтвердження отримання інформації від пульта центрального спостереження по одному каналу передачі інформації її можна передати з резервного каналу системи передачі тривоги.
Розглянемо класифікацію охоронну систему сигналізації передачі тривоги за ознакою типу використовуваних каналів зв’язку.
Розрізняють провідні та радіоканальні охоронні системи сигналізації передачі тривоги. Організація дротових систем сигналізації передачі тривоги можлива на основі телефонних ліній зв’язку, по мережі 220В або по комп’ютерній мережі. Провідні охоронні сигналіаційні системи передачі тривоги на базі телефонних ліній реалізуються c використанням одного з трьох станів каналу зв’язку:
1. Виділені лінії телефонного зв’язку з перемиканням на період охорони. Під час охорони лінія перемикається на обслуговування системи охоронно-пожежної сигналізації. Дані охоронної системи передачі тривоги вимагають установок дорогого ретрансляторного обладнання на АТС і блокують телефонний зв’язок під час охорони. В даний час виводяться з експлуатації.
2. Зайняті лінії телефонного зв’язку. По одній телефонній лінії на різних частотах передаються сигнали охоронної системи сигналізації передачі тривоги і телефонні переговори. В даний час виводяться з експлуатації.
3. Комутовані телефонні лінії. Передача інформації з телефонних ліній здійснюється за допомогою спеціалізованих модемів-комунікаторів по спеціалізованим протоколам: Contact ID, SIA Level 3, Fast Format і ін. Модеми-комунікатори вбудовані в об’єктові прилади. Перевагами даного способу передачі тривоги є висока інформативність, доступність обладнання. До недоліків можна віднести обов’язкова умова наявності телефонних ліній на об’єкті охорони, складності при використанні цифрових телефонних ліній.
При формуванні каналу зв’язку по силовий електричної мережі 220В передача інформації має обмежену дальність. Охоронна система має невелику ємність і застосовується в основному для охорони малобюджетних об’єктів.
Охоронна системи сигналізації з передачею інформації з комп’ютерних лініях зв’язку з використанням протоколу TCP / IP є перспективний напрямок розвитку систем передачі тривоги, але поки по ряду причин застосовуються рідко.
Охоронна система сигналізації передачі тривоги радіоканальні (РСПІ) або система передачі
Основними перевагами радіоканальної охоронної системи сигналізації передачі тривоги з передачею на загальнодоступних або виділених частотах є:
– незалежність від наявності телефонних ліній або GSM-зв’язку;
– оперативність і відносна простота розгортання і впровадження;
– висока швидкість передачі інформації (менше секунди);
– висока інформативність повідомлень, що дає повну картину про події на об’єктах;
– можливість створення системи охорони в рамках відомства або окремої організації.
До недоліків радіоканальної охоронної системи сигналізації передачі тривоги можна віднести:
– необхідність отримання частот і реєстрація передавачів в органах Міністерства зв’язку ;
– більш висока вартість базового обладнання, програмного забезпечення та їх обслуговування;
– необхідність установки ретрансляторів для обслуговування великих територій;
– відсутність єдиних стандартів передачі даних.
Комбіновані (гібридні) системи передачі тривоги складаються з провідних та радіоканальних каналів систем передачі тривоги в різних поєднаннях. Комбіновані системи застосовуються для підвищення надійності передачі повідомлень від об’єкта охорони на пульт централізованого спостереження. Комбіновані системи мають більш високу вартість у порівнянні з системами на базі одного каналу. Це пов’язано з компенсацією недоліків технічного характеру, а також із захистом від навмисного протидії з боку злочинців і з розширенням функціональних можливостей. Наприклад, при використанні для охорони об’єкта віддаленого підключення і прямого радіоканалу можливий моніторинг телефонної лінії, тобто в разі порушення телефонної лінії або при саботажі передавач автоматично повідомить про це на пульт. Тому тенденція вибору засобів передачі повідомлень у середніх і великих охоронних підприємств поступово зміщується в бік гібридних систем обміну даними в силу їх універсальності і високої надійності.
Пульт централізованого спостереження спільно з системою передачі повідомлень є систему, призначену для збору інформації з об’єктів, обладнаних засобами охоронно-пожежної сигналізації, і передачі інформації про стан об’єктів на робочі місця операторів пульта.
Склад обладнання пульта централізованого спостереження залежить від кількості і складу необхідних каналів зв’язку, кількості робочих місць та інших факторів. У загальному випадку пульт централізованого спостереження складається з наступних елементів:
– приймач повідомлень від охоронних системи сигналізації передачі тривоги;
– сервер збору, зберігання і обробки інформації;
– автоматизоване робоче місце оператора пульта централізованого спостереження (відеоспостереження);
– система зв’язку пульта централізованого спостереження з патрульними екіпажами.
Пульт централізованого спостереження визначається існуючими стандартами як самостійне технічний засіб (сукупність технічних засобів) або складова частина охоронних системи сигналізації передачі тривоги, що встановлюється в пункті централізованої охорони (пункті установки ПЦС) для прийому тривоги про проникнення на охоронювані об’єкти і / або пожежі на них, службових і контрольно-діагностичних повідомлень, обробки, відображення, реєстрації отриманої інформації та подання її в заданому вигляді для подальшої обробки, а такж (При наявності зворотного каналу) для передачі команд телеуправління.
Основними технічними характеристиками пульта централізованого відеоспостереження є:
– інформаційна ємність (максимальна кількість абонентів);
– кількість і типи підтримуваних каналів прийому повідомлень (радіоканал, телефонний канал, мережа GSM, протокол TCP / IP та ін).
Основні функції пульта централізованого відеоспостереження полягають у наступному:
– прийом тривоги про стан об’єкта охорони;
– відображення інформації про стан об’єктів охорони для робочих місць;
– автоматизація роботи оператора пульта централізованого спостереження, візуалізація плану об’єкта і підходів до нього, відображення спрацювали датчиків і т.п .;
– ведення бази об’єктів і сигналів, створення і редагування планів об’єктів;
– передача даних про тривожні повідомленнях патрульним екіпажам в автоматичному чи напівавтоматичному режимі;
– оповіщення замовника про стан об’єкта з передачею інформації на телефон або через Internet;
– забезпечення багаторівневої системи доступу до інформації з адмініструванням прав;
– документування інформації про стан об’єкта охорони і діях персоналу;
– автоматизація і контроль роботи сервісної служби, статистичний аналіз інформації;
– автоматизація обліку платежів за послуги охорони (розрахунок платежів з урахуванням відключень, авансових оплат, пені та знижок, виявлення і формування списку боржників і т.д.).
Сучасні пульти централізованого спостереження використовує автоматичну тактику постановки об’єктів під охорону і зняття їх з систем охорони. В цьому випадку процедура не вимагає безпосередньої участі оператора пульта централізованого спостереження в процесі постановки / зняття з охорони. Це забезпечує високу інформаційну ємність пульта централізованого спостереження і його надійну роботу в години пікових навантажень.
Для ефективної роботи всієї системи безпеки об’єкта системи передачі тривоги повинні мати такі функціональні характеристики:
– вид каналу передачі даних від об’єкта до пульта централізованої охорони;
– вид і кількість переданих повідомлень (повідомлення про проникнення, повідомлення про пожежу, службові та контрольно-діагностичні повідомлення, і інші, якщо вони є в системі);
– вид і кількість команд для передачі і прийому телеуправління (для систем зі зворотним каналом передачі даних від пульта централізованої охорони до об’єкту, що охороняється);
– час доставки тривожного сповіщення (не більше 60 секунд);
– пріоритети в передачі тривоги;
– час доставки інших видів повідомлень.
Час виявлення несправності каналу для системи сигналізації передачі тривоги, в залежності від використовуваного каналу зв’язку, має бути не більше 120 секунд.
Категорії: Сигналізація

0 коментарів

Залишити відповідь