Читати далі…" /> Читати далі…"> Читати далі…">

Засоби виявлення загроз в складі охоронно-пожежної сигналізації

Наявність загрози безпеки об’єкта визначається по великому числу фізико-хімічних явищ за допомогою технічних засобів, в основу побудови яких покладено різні принципи реєстрації змін стану середовища.
Охоронно пожежна сигналізація Рівне

Охоронно пожежна сигналізація Рівне

Технічні засоби виявлення (ТСО) – це сповіщувачі, які формують сигнал тривоги при зміні того чи іншого контрольованого параметра навколишнього середовища. Сповіщувачі в складі охоронно-пожежної сигналізації відрізняються один від одного типом контрольованого фізичного параметра, принципом дії чутливого елемента, способом передачі інформації на центральний пульт управління сигналізацією.
За принципом формування інформаційного сигналу про проникнення на об’єкт або пожежі сповіщувачі охоронно-пожежної сигналізації діляться на:
• активні, які генерують в охоронюваній зоні сигнал і реагують на зміну його параметрів;
• пасивні, які реагують на зміну параметрів навколишнього середовища, викликане вторгненням порушника або спалахом.
По області застосування сповіщувачі поділяються на охоронні, охоронно-пожежні і пожежні.
Відомі підходи до класифікації сповіщувачів охоронних (ІС) за такими ознаками функціонального призначення:
1. За способом приведення в дію (постановка на охорону, зняття з охорони з центрального пульта) – автоматичні і мануальні (ручні, ножні).
2. За умовами експлуатації – встановлюються в опалювальних приміщеннях, в неопалюваних приміщеннях, для експлуатації на відкритому повітрі (для відкритих майданчиків та периметрів об’єктів).
3. По виду зони, контрольованої автоматичним извещателем, розглядають:
• точковий сповіщувач – контролює проникнення на об’єкт в точці своєї установки;
• лінійний сповіщувач – контролює стан уздовж лінії, яка може бути утворена між передавачем і приймачем випромінювання (інфрачервоного або мікрохвильового) або уздовж сенсорного кабелю;
• поверхневий сповіщувач – контролює стан охороняється поверхні;
• об’ємний сповіщувач – контролює стан зони з трьома вимірами: довжиною, шириною, глибиною.
4. За фізичним принципам, покладеним в основу виявлення – механічні (на практиці виділяють електроконтактні, магнітоконтактні, ударно-контактні), електромагнітні використанням безконтактної технології, п’єзоелектричні, ємнісні, акустичні (інфразвукові, ультразвукові, звукові), вібраційні, оптико-електронні (активні і пасивні ), радіохвильові, електростатичні, трибоелектричних, радіопроменеві (мікрохвильові), ольфактронние (будуються на принципі виявлення запаху – одорологіі), комбіновані, суміщені.
5. За кількістю зон виявлення, створюваних сповіщувачами – Однозонна і багатозонні.
6. За дальності дії ультразвукові, оптико-електронні та радіохвильові ІВ для закритих приміщень розглядають:
– малої дальності дії – до 12 м;
– середньої дальності дії – понад 12 до 30 м;
– великої дальності дії – понад 30 м (крім ультразвукових).
7. За дальності дії оптико-електронні та радіохвильові ІВ для відкритих майданчиків та периметрів об’єктів розглядають:
• малої дальності дії – до 50 м;
• середньої дальності дії – понад 50 до 200 м;
• великої дальності дії – понад 200 м.
8. За конструктивним виконанням ультразвукові, оптико-електронні та радіохвильові ІС поділяють на:
– однопозиційні – один або більше передавачів (випромінювачів) і приймач (і) суміщені в одному блоці;
– двохпозиційні передавач (випромінювач) і приймач виконані у вигляді окремих блоків;
– багатопозиційні – більше двох блоків (один передавач, два або більше приймачів; один приймач, два або більше передавачів).
9. За способом електроживлення сповіщувачі поділяються на:
• токонепотребляющіе (використовується “сухий” контакт);
• харчуються від шлейфу сигналізації;
• харчуються від внутрішнього автономного джерела живлення;
• харчуються від зовнішнього джерела постійного струму напругою 12-24 В;
• харчуються від мережі змінного струму напругою 220 В.
Охоронно-пожежні сповіщувачі в даний час практично не випускаються і не застосовуються.
Пожежні сповіщувачі (ІП) класифікують за такими функціональними ознаками.
1. За способом приведення в дію – автоматичні і ручні.
2. За характером обміну інформацією з системою збору та обробки інформації і керування автоматичні пожежні сповіщувачі підрозділяють на порогові і аналогові.
3. По виду контрольованого ознаки пожежі автоматичні пожежні сповіщувачі підрозділяють на:
• теплові, що реагують на підвищення температури;
• димові, що реагують на появу диму;
• світлові (полум’я), що реагують на оптичне випромінювання відкритого полум’я;
• газові;
• комбіновані;
• за іншою ознакою пожежі.
4. За характером реакції на контрольований ознака пожежі порогові теплові пожежні сповіщувачі підрозділяють на максимальні, диференціальні, максимально-диференційні.
5. За принципом дії димові пожежні сповіщувачі підрозділяють на оптико-електронні та іонізаційні.
6. По конфігурації вимірювальної зони теплові, газові та димові оптико-електронні пожежні сповіщувачі підрозділяють на:
• точкові, що реагують на фактори пожежі в компактній зоні;
• лінійні, чутливий елемент яких представляє собою термокабель або трубку (за допомогою керуючого блоку можуть бути задані різні пороги температури спрацьовування протяжної лінії);
• багатоточкові.
7. За робочої області спектра випромінювання від полум’я для чутливого елемента, світлові пожежні сповіщувачі підрозділяють на:
• ультрафіолетового спектра;
• інфрачервоного спектра;
• видимого спектру;
• багатодіапазонного спектра.
8. За способом електроживлення поділяють на:
• харчуються від шлейфу сигналізації;
• харчуються від вбудованого внутрішнього джерела живлення (автономні пожежні сповіщувачі);
• харчуються від зовнішнього джерела постійного струму.
Ймовірність виявлення комплексу загроз залежить від тактико-технічних характеристик сповіщувачів, які закладаються, виходячи з рівня необхідного захисту в залежності від категорії важливості об’єкта охорони, і можливими (розумними) витратами на створення (придбання) сповіщувачів для конкретного об’єкта. Тому грамотний вибір сповіщувачів є обов’язковою умовою для побудови ефективної системи безпеки.
Категорії: Сигналізація

0 коментарів

Залишити відповідь