Читати далі…" /> Читати далі…"> Читати далі…">

ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ

Інтернет – всесвітня система добровільно об’єднаних комп’ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. Часто згадується як «Всесвітня мережа» чи «Глобальна мережа».
Інтернет сторінка, веб-сайт – інформаційний ресурс доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня паутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, ця інформація записана в форматі HTML або XHTML, і може містити гіпертекст з навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.
Сайт, Веб-сайт (англ. Site, Web-site) — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані якза змістом, так і навігаційно.
Кілобайт, Кілобіт, Мегабайт, Мегабіт, Гігабайт, Гігабіт – одиниці виміру об’єму даних та швидкості.
1 Кілобайт = 8 Кілобіт 1 Мегабайт = 1024 Кілобайт 1 Гігабайт = 1024 Мегабайт
Трафік – узагальнений термін, яким позначають потоки навантаження (виклики, пакети, повідомлення, інформація) в телекомунікаційних мережах.
Електронна пошта – популярний сервіс в Інтернет. Електронною поштою можна надсилати не тільки текстові повідомлення, але й документи, графіку, аудіо-відеофайли, програми тощо. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісів мережі. Після відправлення повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат отримує його на свій комп’ютер через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно.
Windows – узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS DOS. Наразі, Microsoft Windows встановлена більш як на 90 % персональних комп’ютерів світу.
Драйвер пристрою – програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до керування апаратним забезпеченням.
USB порт – шина USB представляє собою послідовний інтерфейс передачі даних для середньошвидкіснихта низькошвидкісних периферійних пристроїв.
Локальна мережа – локальна комп’ютерна мережа являє собою об’єднання певного числа комп’ютерів (іноді досить великого) на відносно невеликій території. Сучасні локальні мережі будуються на основі топології “зірка” з використанням концентраторів (хабів), комутаторів (світчів) та кабелю UTP чи STP 5-ї категорії (“вита пара”). Дана технологія (вона носить назву Fast Ethernet) дозволяє проводити обмін інформацією на швидкості вище 100Мбіт/с. Ця величина достатня для того, щоб задовольнити більшість потреб користувачів мережі.

МАС-адрес – це унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними типами устаткування для комп’ютерних мереж.
IP-адрес – це ідентифікатор (унікальний номер), що використовується для адресації комп’ютерів та пристроїв у мережі TCP/IP (наприклад Інтернет).ІР-адреса складається з чотирьох 8-бітних чисел. Прикладом IP-адреси може бути адреса 192.168.0.31. Процес перетворення доменного імені у IP- адресу виконується DNS-сервером.
PING – це службова комп’ютерна програма, призначена для перевірки з’єднань в мережах на основі TCP/IP. Вона відправляє запити Echo-Request протоколу ІСМР зазначеному вузлу мережі й фіксує відповіді (ICMP Echo-Reply). Час між відправленням запиту й одержанням відповіді (RTT, від англ. Round Trip Time) дозволяє визначати двосторонні затримки (RTT) у маршруті й частоту втрати пакетів, тобто побічно визначати завантаженість каналів передачі даних і проміжних пристроїв.
Матеріал з ВікіпедІЇ— вільноїенциклопедії!


1 коментар

АРМ ІНСТАЛ · 02.10.2017 о 10:24

Інтернет

Залишити відповідь